Sertifika mı Katılım Belgesi mi?

Birçok kişi için Sertifika veya Katılım Belgesi aynı şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı onayı olmadan gayri resmi olarak eğitim veren birçok kurum, vakıf, dernek v.s farklı farklı isimler altında kurs belgeleri düzenleyip vermektedirler. Tüketici bu konuda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı için bu belgelerin hepsini aynı kefede değerlendirebilmektedir.

Oysa bu belgeler arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Kurs sonunda almış olduğunuz belgenin resmi geçerliliği olabilimesi için bu belgenin Sertifika statüsünde olması gerekmektedir. Sertifika, resmi bir geçerliliğe sahiptir ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Ayrıca Sertifika alabilmek için yine Milli Eğitim tafafından düzenlenen sınavdan başarılı olmuş olmanız gerekmektedir. Bir sınav sonucu verildiği için de üzerinde başarı notu bilgisi bulunur. Maddeler halinde söylememiz gerekirse, bir belgenin Sertifika hükmünde olabilmesi için;

 1- Üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı onayı olmalıdır. (Bu onay Bakanlık adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Belge üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün mührü ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün imzası bulunur.)

2- Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenmiş iki aşamalı bir sınav sonunda verilir. Belgeyi haketmek için öğrencinin bu sınavda başarılı olması gerekmektedir.

3- Sertifikada; öğrencinin kimlik bilgileri, fotoğrafı ve sınav geçerek alındığı için başarı notu bilgisi bulunur

4- Sertifika vermeye ancak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslar yetkilidir. Bunun dışında kurum, dernek, vakıf v.s Sertifika veremez.

yukarıda belirtmiş olduğumuz özelliklere sahip olan bir kurs bitirme belgesi Sertifika hükmündedir ve kamuda, KPSS’ de resmi geçerliliği vardır.

Bu şartları taşımayan belgeler, her ne ad altında olursa olsun resmi geçerliliğe sahip değildirler.

Düzey Bilgisayar Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup vermiş olduğu belge resmi sertifika statüsündedir.

Kurslar Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın.